Publikační činnost

Pitts, M. Alternative Masculinities in Feminist Speculative Fiction: A New Man. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2021, 168 s.
ISBN: 978-17-9363-660-7.

 

Dvořák, P. Výzkum edukačního stylu učitelů angličtiny a jeho působení na interakci a diskurz ve výuce na SŠ. Seria Pedagogica et Psychologica. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2020. 152 s. ISBN 978-80-7394-808-5. (E-shop link)

 

Vránková, K. Metamorphoses of the sublime: From ballads and gothic novels to contemporary Anglo-American children’s literature. Vydání první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2019. 167 s. ISBN 978-80-7394-753-8.

 

South Bohemian Anglo-American Studies No. 1:

Dream, Imagination and Reality in Literature (2007)

 

Zemková, L. The Use of Gender Markers in Animals as Demonstrated by Issues of National Geographic. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. Duisburg Papers on Research in Language and Culture. Band / Volume 112, 2015, 169 pp. ISBN 978-3-631-67457-4. DOI 10.3726/978-3-653-06623-4.

 

Sukdolová, A. Concepts of Space in Victorian Novels. From Emily Brontë to George Eliot. LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2012, 252pp. ISBN: 978-3-659-27043-7.

 

Dvořáková, K. Výuka cizích jazyků v pojetí waldorfské pedagogiky se zaměřením na 1. stupeň ZŠ. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2011, 173 s., ISBN 978-80-7290-522-5.

 

Betáková, L. Discourse and Interaction in English Language Teaching. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2010, 316 s. ISBN 978-80-7290-477-8.
Publikace financovaná z grantu GAAV IAA 901420901.

 

Betáková, L. Angličtina učitele angličtiny. Plzeň. Nakladatelství Fraus 2006, 203 s. ISBN 80-7238-550-X.
Tato kniha je výstupem grantu GAČR 405/02/D178 Jazyková interference na pomezí angličtiny a češtiny – na materiálu školní výuky.