Témata bakalářských prací

doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

Tomas James Czaban, M.A.

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

 1. Množné číslo složenin
 2. Kategorie čísla u jmen označujících kolektiv
 3. Kategorie určenosti - člen neurčitý a jeho české překladové ekvivalenty
 4. Kategorie určenosti - člen určitý a jeho české překladové ekvivalenty
 5. Formální rozlišení rodu mužského a ženského u pojmenování osob a zvířat v angličtině
 6. Přivlastňovací pád u neživotných podstatných jmen v angličtině
 7. Latinské komparativy v současné angličtině
 8. Anglická ukazovací zájmena this - that a jejich překlad do češtiny
 9. Anglické prosté préteritum a jeho překlad do češtiny

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.

Návrhy témat:

 1. The Language of Trolling
 2. The Language of Texting
 3. Using WebQuests in Language Teaching
Vedené práce:
 1. Means of communication among teenagers on Twitter (Imbera, J.)
 2. Využití WebQuests ve výuce anglického jazyka (Ivan, J.)
 3. Vliv pandemie covidu-19 na výuku anglického jazyka na 2. stupni základní školy (Vilímková, A. M.)

Mgr. Jaroslav Emmer

Tématické okruhy/oblasti:

 1. Slovní zásoba v oblasti počítačových her
 2. Víceslovná pojmenování (frazeologismy)
 3. Derivační morfologie (slovotvorba)
 4. Pragmatické aspekty jazyka - používání jazyka v reálných komunikačních situacích
  Vedené práce:
 1. Angličtina jako lingua franca z pohledu Čechů. (Svobodobá, M.)
Obhájené práce:
 1. A lexico-semantic analysis of phrasal verbs in English and their Czech equivalents. (Hálová, A.) - obhájeno 2020
 2. Slovotvorné procesy používané hráči online her v psaném projevu. (Kukačka, T.) - obhájeno 2020
 3. English Vulgarisms in internet communication. (Kříž, V.) - obhájeno 2021
 4. Slovní zásoba českých profesionálních sportovců v zahraničním angažmá. (Mendel, D.) - obhájeno 2021
 5. Collocability of the most frequent nouns in COVID-19 forum threads - a corpus study (Svoboda, M.) - obhájeno 2021
 6. Consistency in English pronunciation of pupils in lower secondary school (Kaňkovský, D.) - obhájeno 2021
 7. Neologisms related to the Covid-19 pandemics (Friedelová, A.) - obhájeno 2021

Bc. Barbora Faktorová, MSc.

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

Mgr. Renata Janktová, M.A., Ph.D.

Vedené práce:

 1. Britain's Foreign Policy in Relation to Central Europe during World War
 2. Britain's Relations with Germany in the 1930s
 3. Queen Victoria and the Great Famine in Ireland
 4. London in Crisis: The Representation of the Plague Epidemic and the Great Fire of London in the Diaries of Samuel Pepys (Kříž, M.)
 5. Vláda a veřejné vnímání královny Alžběty II. v retrospekci po diamantovém výročí vlády
 6. Vyobrazení ženských postav ve vybraných dílech Agathy Christie
 7. Perceptions of Communism in Selected Novels of R.A. Heinlein (Přášek, F.)
 8. The Role of the Press in the Case of Jack the Ripper and Its Representation in M. Bellos Lowndes' The Lodger
 9. Humour in the Fairy Tales of Oscar Wilde (Slabá, A.)
 10. Oslavy národa: Světová výstava 1851 a Festival of Britain (1951)
 11. Invasionist Britain“: Reviewing Britain’s Global Grasp (Říha, Z.)  
 12. Narrative and Stylistic Strategies in Ian McEwan’s Early Work (Fialová, J.) 
Obhájené práce:
 1. English Parliament in the Middle Ages (Michálková, M.)

Cynthia Jonas

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

Mgr. Kateřina Klementová

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

PhDr. Christopher Koy, M.A., Ph.D.

Návrhy témat:

 1. Ashkenazi Assimilation in New York City in the Short Fiction of Anzia Yezierska
 2. Realism in Selected Short Stories by William Dean Howells
Vedené práce:
 1. A Comparison of Mario Puzo's The Godfather with the Film Adaptations (David, T.)
 2. African American Satire: Analysis of George S. Schuyler’s Black No More and William M. Kelley’s A Different Drummer (Vavřinec, Š.)
 3. Láska a americký sen: Srovnání knih The Great Gatsby od F. Scotta Fitzgeralda a The Sun King od Davida Ignatiuse (Skalová, L.)
 4. Novels that Changed History: Uncle Tom’s Cabin and The Jungle (Matysová, T.)
 5. Povídky o americké občanské válce (Mašková, T.)
 6. School Mass Murderers in Recent American Novels (Sivý, M.)
 7. Separating the Historical and Romantic Elements in Walter Scott's Novels Ivanhoe and Rob Roy (Šottová, K.)
 8. The Representation of Richard Nixon in Works of Hunter S. Thompson and Norman Mailler (Remeš, J.)
 9. Tomas O’Crohan’s The Islandman as the Object of Satire in Flann O’Brien’s The Poor Mouth (Rossmüllerová, D.)

Michael Pitts, M.A., M.Ed., Ph.D.

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.

 1. Podměty ve formě gerundia a infinitivu (Subjects in the form of the infinitive and gerund)
 2. Sloveso get ve funkci pomocného slovesa pasiva (The verb get as the passive auxiliary)
 3. Konkurence vztažných zájmen v současné angličtině (The distribution of relatives pronouns in present-day English)
 4. Shoda přísudku s podměty koordinovanými spojkou OR (Numerical S-V concord in subjects employing the conjunction OR)
 5. Významy sloves will / would + perfect infinitive
 6. Existenciální konstrukce s jinými slovesy než "to be" (The there is construction employing verbs other than be)
 7. Tzv. "word-class pairs" v současné angličtině (Word-class pairs in present-day English)
Zájemci mohou navrhnout vlastní téma, jeho vhodnost je však třeba předem prodiskutovat.

PhDr. Alice Sukdolová, Ph.D.

Návrhy témat:

 1. Cornwall in the Literary Works of Daphne Du Maurier.
 2. The Case of Peter Pan.
 3. Arthur Ransome, a Children‘s Author? Swallows and Amazons and the Lake District.
 4. Kenneth Grahame and Three Men in a Boat, Affinities and Literary Allusions of the River Thames.
 5. The Gothic Elements of David Mitchell's Slade House.
 6. Terry Pratchett's Image of Victorian London in Dodger.
 7. Landscape in the Contemporary Novels of the American South (Delia Owens).
 8. Saroyan's Tracy's Tiger. The Search for Identity and Friendship in the 1950s American Prose.
 9. The Gothic Elements in Mary Shelley's Frankenstein.
Vedené práce:
 1. Allen Ginsberg jako básník beatnické generace. (Kolářová, K.)
 2. Boj za lidská práva v kontextu afroamerické literatury 60. let. (Klíma, M.)
 3. Fairy Tale Landscape in Neil Gaman's Children's Fiction (Poslušná, D.)
 4. Female Characters and the Relationship of Women to Children in Roald Dahl's Children's Fiction (Bublová, K.)
 5. Mark Twain: The Reflection of American Civil War and the Spirit of the Postwar Period in The Adventures of Huckleberry Finn (Krautová, L.)
 6. Témata a motivy americké jižanské literatury. (Nová, M.)
 7. The Borders of Fantastic Spaces in Children's Literature (Vrtalová, B.)
 8. The Fantastic Space of Neil Gaiman's Neverwhere (Matějovská, M.)
 9. The Influence of English Gothic and Victorian novel on the Contemporary Children's Literature (Pokorná, E.)
 10. The Tradition of American Gothic in the Works of Stephen King (Deverová, L.)

Mgr. Ludmila Zemková, Ph.D.

 1. The impact of English on today’s Czech. Dopad angličtiny na dnešní češtinu
 2. The Use of Interjections in English Texts Užití citoslovcí v anglických textech
 3. A Comparative Study of English and Czech Idioms Related to Animals Srovnávací studie anglických a českých idiomů vztahující se ke zvířatům
 4. Abbreviations and Acronyms in Healthcare Zkratky a akronymy ve zdravotnictví
 5. The Language of Newspaper Headlines Jazyk novinových titulků
 6. Common English grammar mistakes and how to avoid them Časté anglické gramatické chyby a jak jim předcházet
 7. Expressions of Quantity: The Form and Use Výrazy pro vyjádření množství: jejich formy a užití
Je možné přijít i s vlastním lingvistickým tématem.