Aktuální informace k režimu výuky na KVV PF JU

Aktuální informace k režimu výuky na KVV PF JU

Publikováno: 01.12.2020

Důležité

Milé studentky, milí studenti, kolegyně, kolegové.

I přes částečné uvolnění režimu opatření v rámci koronavirové pandemie bude výuka na naší katedře probíhat zejména distanční formou. Kombinace prezenční formy výuky v ateliérových disciplínách a distanční v teoretické výuce se nejeví organizačně nijak výhodně. Může se však výrazně navýšit podíl individuálních konzultací či ateliérové práce v malé skupině. To se týká zejména činností spojených s finalizací kvalifikačních a ročníkových prací. V případě nutnosti tuto formu výuky realizovat, kontaktujete příslušné vyučující.

Za celou katedru vám přejeme hezký adventní čas a těšíme se na brzké shledání ve standardním výukovém režimu.

Ostatní aktuality