Milé studentky, milí studenti, kolegové.

Jsme rádi, že vás můžeme informovat o částečném uvolnění současných opatření, které se ale týká jen končících ročníků, resp. posluchaček a posluchačů v letošním akademickém roce uzavírajících své studium. Doporučujeme dotčeným, aby si níže citovaný dokument prostudovali a v případě nutnosti kontaktovali vedoucí svých kvalifikačních prácí.

Z aktuálního Rozhodnutí rektora JU (R 428) vyplývá, že od 20. 4. 2020 jsou povoleny pouze studijní aktivity a přítomnost studentů v prostorách JU, kteří v AR 2019/2020 končí studium, a to do max. počtu 5 studentů. Výuka je nadále zrušena, vstup ostatních studentů na fakultu není povolen.

Za studijní aktivity je považována přítomnost:
a) na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
b) na laboratorní, experimentální nebo umělecké práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
c) na klinické a praktické výuce a praxi.

Ostatní studijní aktivity vyžadující přítomnost studentů v prostorách JU jsou stále zrušeny. Studenti, vyučující, zkoušející a další osoby, jejichž přítomnost je pro zajištění průběhu povolených studijních aktivit nezbytná, jsou přitom povinni řídit se aktuálními nařízeními a doporučeními vyhlášenými Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími odpovědnými orgány (viz Mimořádné opatření 16195/2020-1/MIN/KAN ve kterém se nařizuje pobývat ve veřejných místech nejvýše v počtu dvou osob a zachovávat odstup nejméně 2 metry, nošení ochranných prostředků (roušek).

S pozdravem a přáním krásných dní

KVV PF JU