Výuka odb. as. Mgr., Bc. Olgy Divišové

se dnes ve dnech 8. – 9. března 2022 nekoná

/výuka bude nahrazena po dohodě s vyučující/