Informativní schůzka k průběžné pedagogické praxi  proběhne

ve středu 30. září 2020  v 9:30 hod.  v kabinetu  D502.

Jmenovitě: Simona Lazárková, Klára Davídková, Veronika  Drábková, Veronika Voráčková

Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová – vedoucí pedagogické praxe