Vedoucí katedry  výtvarné výchovy PF JU doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.

posouvá termín odevzdání kvalifikačních prací (BP, DP) na sekretariátě katedry VV

k obhajobám v  ZS 2020/21   na 6. ledna 2021 (středa)  od 10:00 – 13:00 (nejpozději!).