Vedoucí katedry výtvarné výchovy doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. oznamuje,

že v letním semestru tohoto akad. roku 2021/2022 se nebude konat

2. termín (srpnový) Státní závěrečné zkoušky.