Vedoucí katedry  výtvarné výchovy PF JU doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.

posouvá termín odevzdání kvalifikačních prací (BP, DP) na sekretariátě katedry VV

k obhajobám v  LS 2020/21  na 26. dubna (pondělí)  2021 v době od 10:00 – 13:00 (nejpozději!). 

Portfolio odevzdávají posluchači magisterského studia v den konání SZZ z VV.