Smuteční oznámení

Smuteční oznámení

Publikováno: 17.06.2020

Katedra výtvarné výchovy PF JU se zármutkem oznamuje celé akademické obci, že nás navždy opustil dlouholetý pedagog naší katedry akademický malíř

Roman Kubička (*25. 12. 1948 – †16. 6. 2020).

Roman Kubička studoval letech 1976–1982 na Akademii výtvarných umění v Praze u A. Paderlíka a F. Jiroudka. V letech 1983–1994 pracoval jako arteterapeut v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech a mezi lety 1994–1997 pedagogicky působil na Soukromé střední uměleckoprůmyslové škole v Písku, kde se stal v roce 1994 na krátké období jejím ředitelem. Na katedře výtvarné výchovy PF JU učil nejprve externě, a to od roku 1984 do září 1986, kdy byl přijat do interního pracovního poměru. Po čtvrt století dlouhém působení na našem pracovišti odešel na jaře roku 2011 do zaslouženého důchodu, ale nadále s katedrou spolupracoval formou externí výuky. Těžištěm jeho výukové činnosti byly předměty výtvarné přípravy, zejména malba, malířské techniky a figurální kresba.
Jako samostatně tvůrčí výtvarník pracoval zejména v oblasti figurální malby a ilustrace. Svou tvorbu mnohokráte úspěšně prezentoval na skupinových i samostatných výstavách doma i v zahraničí. Ve stínu jeho umělecké činnosti stojí neprávem opomíjená rozsáhlá práce publikační, která se tematicky dotýkala zejména již zmíněné problematiky technologie malby.

Žádný z výčtů profesních úspěchů však nemůže plně vystihnout bytostné lidství oblíbeného a inspirativního pedagoga. Věříme, že na velkorysost, nadhled, noblesu a humor Romana Kubičky nezapomenou mnozí kolegové a studenti celý život. Výjimečná osobnost Romana Kubičky bude nejen katedře výtvarné výchovy velmi chybět. Ztrácíme skvělého umělce, učitele a odborníka, ale v neposlední řadě přítele a kamaráda. Nikdy nezapomeneme.

Ostatní aktuality