Posluchači, kteří si hodlají zadat v ak. r. 2018/19 k 26. dubnu 2019 na katedře výtvarné výchovy PF JU kvalifikační práci (bakalářskou či diplomovou),
měli by tak (po předcházející dohodě s vedoucím své práce) učinit nejpozději do 10. dubna 2019.
Termín 10. dubna 2019 je stanoven katedrou VV pro elektronické zaslání již hotového – vyplněného – pracovního formuláře.
„Zadání BP či zadání DP“ je nutné zaslat na sekretariát KVV PF JU – e-mail: slipkova@pf.jcu.cz
Takto posluchačem zaslané údaje budou následně z formuláře vloženy do STAGu; poté bude formulář „Zadání BP, Zadání DP“ vytištěn a s podpisem vedoucího KVV zaslán dne 26. 4. 2019 k podpisu děkance fakulty. Kopii formuláře „Zadání BP, Zadání DP“ si poté posluchač může vyzvednout na sekretariátu KVV.