Studující si mohou u paní sekretářky Pečlové vyzvednout zadání svých bakalářských a diplomových prací.