V pátek 17.3. vyučující katedry anglistiky spolu s několika studenty bakalářského a magisterského studia prezentovali náplň výuky, skladbu a organizaci přijímacího řízení, a především zkušenosti s pobytem na vysoké škole z pohledu studujícího. Hlediště obsazené studenty píseckého gymnázia nadšeně reagovalo zvláště na autentické vyprávění našich studentů. Písecká knihovna by ráda akci tohoto druhu zopakovala i v příštím roce.