20.1. & 21.1. se katedra anglistiky účastní Dne otevřených dveří JČU.

Podrobné informace o katedře a přijímacím řízení naleznete zde: https://www.pf.jcu.cz/education/applicants/dod/download/DOD2022_KAJ.pdf