‘Boring as hell‘ and ‘nudný jak prase‘: Postmodifying intensification of adjectives in spoken English and Czech …and using corpora for research

Přednášející: Mgr. Jaroslav Emmer (Katedra anglistiky PF JU)

 

V závěru roku 2019 proběhly dvě popularizační přednášky Mgr. Jaroslava Emmera pro studenty gymnázií, jejichž cílem bylo přiblížit využití korpusů v jazykovém výzkumu i praxi. První se konala 9.12. na Gymnáziu Jana Valeriána Jirsíka ve spolupráci s Mgr. Vladimírem Vláškem, druhá 19.12. na Gymnáziu Česká ve spolupráci s PeadDr. Marcelou Radovou. Přednášky vždy doprovázela diskuze nad souvisejícími tématy, např. tvorba výukových materiálů, slovníků, jazyková objektivita, mluvený standard, praktické rady pro osvojování jazyka aj.