Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkana č. 4/2004

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2004
UPRAVUJÍCÍ ZÁSADY A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRACOVNÍ ČINNOSTI NA PF JU

Pro účely pořizování a přidělování služebních mobilních telefonů a financování provozu služebních i soukromých mobilních telefonů v souvislosti s pracovní činností na PF JU stanovuji následující zásady a pravidla:

1. Služební mobilní telefony:

 1. Z rozhodnutí děkana PF JU mají právo používat služební mobilní telefon tito zaměstnanci fakulty:
  • členové vedení PF JU,
  • pracovníci zabezpečující správu informačních systémů - Bc. Pavel Vacikar a Bc. Rudolf Novák,
  • pracovníci zabezpečující správu a údržbu budov - pan František Farkota a pan Zdeněk Vacek,
  • řidič služebního automobilu.
  Podmínky pro finanční krytí užívání fakultních služebních mobilních telefonů jsou následující:
  1. jednotný měsíční paušální poplatek: Eurotel Relax Plus pro každého výše uvedeného zaměstnance, s výjimkou vedoucího OSIS;
  2. limit služebních hovorů ve výši 700,- Kč měsíčně pro každého zaměstnance včetně paušálních poplatků a DPH. Překročení limitu bude zaměstnancem uhrazeno v pokladně PF JU neprodleně po zjištění této skutečnosti, tj. po obdržení faktury za daný měsíc.
   1. O pořízení a použití služebního mobilního telefonu může rozhodnout též vedoucí katedry nebo odpovědný řešitel výzkumného záměru, vždy však pouze v rámci svých rozhodovacích pravomocí o finančních prostředcích, které má k dispozici, tj. v rámci rozpočtu katedry nebo výzkumného záměru či jiného účelově financovaného projektu. V těchto případech o pravidlech použití a financování provozu mobilního telefonu rozhoduje tento odpovědný pracovník.

   2. Soukromé mobilní telefony:

   PF JU uznává potřebu užití soukromých mobilních telefonů k řešení pracovních záležitostí za určitých okolností, jakými mohou být např. poruchy telefonní ústředny, špatné telefonní spojení budov v ulicích Na Mlýnské stoce a Na Sadech, častá jednání s firmami i v době nepřítomnosti v budovách PF JU, zajišťování mimořádných událostí a havárií, pobyty na výcvikových kurzech apod. V těchto mimořádných případech je použití soukromého mobilního telefonu v zájmu fakulty a proto je možné na základě prohlášení zaměstnance uhradit objektivně potřebnou částku hovorů z fakultních prostředků (zejména formou proplacení kuponu/kreditu na základě daňového dokladu). V případě užití soukromých mobilních telefonů akademickými pracovníky, sekretářkami či techniky kateder, bude tato částka hrazena z rozpočtu kateder na základě souhlasu příslušného vedoucího pracoviště.

   Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004 a nahrazuje opatření děkana č. 5/2003 ze dne 30. 4. 2003.

   V Českých Budějovicích 17. 3. 2004

   prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
   děkan fakulty

    

   stáhnout dokument: PDF   RTF