Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkanky č. 12/2009

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 12/2009
K ZAJIŠTĚNÍ CHODU DATOVÝCH SCHRÁNEK
NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

Na základě Opatření rektora k zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. R 134 ze dne 30. října 2009 jmenuji:

  • pověřeným zaměstnancem pro příjem datových zpráv Michaelu Peškovou,
  • zástupcem pověřeného zaměstnance pro příjem datových zpráv Danu Pouzarovou.

 

V Českých Budějovicích 3. 12. 2009

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF