Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkanky č. 1/2010

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 1/2010
K REALIZACI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU PF JU

 

Opatření děkanky určuje způsob provádění předběžné řídící kontroly dle odst. 4.1.1. písm. a) Opatření rektora č. R 66 k realizaci vnitřního kontrolního systému ze dne 30. 9. 2006 v podmínkách Pedagogické fakulty JU.

Zaměstnanci Pedagogické fakulty JU zajišťují předběžnou kontrolu pro jednotlivé druhy operací dle jmenovaného opatření rektora, kdy:

  • příkazcem operace jsou vedoucí kateder a oddělení, nebo jimi určení zástupci, děkanka fakulty, ve vymezeném rozsahu pravomocí proděkani a tajemnice fakulty;
  • správcem rozpočtu je tajemnice fakulty.

    Zástupcem správce rozpočtu je:

    • děkanka fakulty v plném rozsahu pravomocí,
    • vedoucí ekonomického oddělení v případech podpisu pokladních operací nákupu za hotové do výše 3.000,- Kč včetně.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010 a nahrazuje Opatření děkana č. 6/2004.

 

České Budějovice 4. 1. 2010

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF