Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkana č. 6/2011

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2011
O ZMĚNĚ NÁZVU KATEDRY

 

Na návrh katedry fyziky, po projednání v kolegiu děkana dne 4. 10. 2011 a po schválení Akademickým senátem PF JU dne 18. 10. 2011 se s účinností od 1. 11. 2011 mění původní název "katedra fyziky" na

"katedra aplikované fyziky a techniky".

Tento název plně vystihuje jak současné, tak plánované zaměření katedry.

 

V Českých Budějovicích 25. 10. 2011

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF