Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Centrum DVPP

Aktuality

5. 9. 2022 byl zaslán účastníkům prvního semestru v programu „Učitelství pro 1. stupeň ZŠ“ na jejich fakultní e-mail odkaz pro rozřazení do skupin A, B, C. Výběr skupiny je nutné provést nejpozději do 11. 9. 2022.
(5. 9. 2022)

1. 9. 2022 byly zaslány účastníkům CŽV na fakultní e-mail pokyny pro platbu zimního semestru CŽV a k případnému nahlašování čekatelského semestru. Věnujte jim pozornost.
(1. 9. 2022)

V termínu 1. – 8. 9. 2022 provádí účastníci 2. a dalších semestrů CŽV zápis předmětů do zimního semestru 22/23 ve Stagu dle instrukcí zaslaných na fakultní e-mail: 30. 8. 2022.
(30. 8. 2022)

Zápis nově přijatých účastníků CŽV proběhne 30. a 31. 8. 2022 dle rozpisu zde.
(8. 8. 2022)

 

V červnu probíhají ZZ CŽV, všem přejeme hodně štěstí!
(3. 6. 2022)

Od 2. 5. 2022 je možné prostřednictvím Stagu přihlašování k závěrečným zkouškám, které proběhnou v letním semestru 2021/2022.
(2. 5. 2022)

Mezní termín pro úhradu úplaty za letní semestr CŽV je 15. 3. 2022.
(7. 3. 2022)

V termínu 6. 2. – 13. 2. 2022 provádí účastníci CŽV se Stagu zápis předmětů na letní semestr 2021/2022.
(4. 2. 2022)

Mezní termín pro nahlášení čekatelského semestru a zaslání podkladů pro hrazení letního semestru na fakturu je 5. 2. 2022 (hlásí se na e-mail: novakovai@pf.jcu.cz).
(2. 2. 2022)

Od 8. 11. 2021 do odvolání probíhá výuka CŽV v on-line formě (pokud garantující katedra nestanoví jinak).
(8. 11. 2021)

Mezní termín pro úhradu úplaty za ZS AR 2021/2022 je 31. 10. 2021! (neplatí pro účastníky 1. semestrů CŽV), při úhradě se řiďte dříve zaslanými pokyny na fakultní e-mail a podklady pro platbu (variabilní a specifický symbol) ze Stagu.
(26. 10. 2021)

Všechny účastníky CŽV upozorňujeme na povinnost používat v rámci elektronické komunikace s fakultou Váš fakultní email ve formátu username@pf.jcu.cz. S podpisem prosím vždy uveďte osobní číslo studenta, název programu, který studujete a studijní skupinu – např. skupina PV 14/B (pokud jste do studijní skupiny zařazen/a)
(17. 9. 2021)

Účastníci 2. a dalších semestrů mají povinnost provést v termínu 1. – 8. 9. 2021 zápis předmětů pro zimní semestr AR 2021/2022 do IS STAG. Podrobnosti k provedení zápisu byly zaslány účastníkům na fakultní e-mail.
(30. 8. 2021)

Zápis CŽV do zimního semestru AR 2021/2022 bude probíhat v termínu 01.09.2021–08.09.2021 v souladu s harmonogramem AR pro CŽV (najdete dole na této stránce). Vyčkejte prosím se zápisem na tento termín!
Budete na něj také upozorněni od nás v dostatečném předstihu koncem srpna na fakultní e-mail včetně zaslání návodu, jak zápis provést
(10. 6. 2021)

Účastníci posledních semestrů studijních programů CŽV věnujte, prosím, pozornost e-mailu k zadávání závěrečných prací do systému STAG.
(7. 6. 2021)

Vzhledem k blížícímu se termínu červnových závěrečných zkoušek CŽV prosíme všechny, kteří dosud nejsou k termínu závěrečné zkoušky přihlášeni, aby tak učinili prostřednictvím STAGu co nejdříve.
(14. 5. 2021)

Účastníci, kteří budou v zimním semestru 2021/2022 (leden/únor 2022) konat závěrečné zkoušky, mají povinnost nahlásit do 1. 9. 2021 e-mailem na Centrum DVPP odborného konzultanta své závěrečné práce.
(3. 5. 2021)

Účastníci, kteří budou v létě 2021 konat ZZ, odevzdávají ZP v termínech v souladu s harmonogramem AR v tištěné a elektronické podobě. Podrobné informace ke způsobu odevzdání ZP budou zaslány na fakultní e-mail.
(29. 4. 2021)

Byly zveřejněny předběžné rozvrhy u vybraných programů CŽV na ZS AR 2021/2022.
(23. 4. 2021)

Účastníci CŽV mají povinnost předložit před závěrečnou zkouškou CŽV negativní test na covid (příp. doklad o splnění výjimky z testování). Podrobné informací obdrží účastníci na fakultní e-mail.
(22. 4. 2021)

Od 1. 5. 2021 (pokud není garantem programu stanoveno jinak) bude zahájeno přihlašování k ZZ CŽV.
(21. 4. 2021)

 

zpět na hlavní stránku Centra DVPP