Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Studentská inovace praxe – SIP 10

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
Rada oborových didaktiků pro 1. stupeň ZŠ,
Rada oborových didaktiků pro 2. stupeň ZŠ a SŠ,
Oddělení pedagogické praxe

vyhlašují

10. ročník mezinárodní studentské odborné soutěže

STUDENTSKÁ INOVACE PRAXE – SIP 10

 

Harmonogram soutěže

 

Výsledky soutěže

 


 

Studentská soutěž se konala dne 21. 4. 2022 od 13.00 hod.

Kritéria hodnocení zde

 

Cíl soutěže:

Cílem soutěže je představit inovativní přístupy studentů PF JU, které byly realizovány v rámci jejich praxí, např. méně obvyklé postupy a metody výuky, způsoby hodnocení, pomůcky vytvořené studentem a využité ve výuce, zdařilé výstupy ve výuce i v jiných mimoškolních aktivitách, absolvované v rámci Erasmu, zpracované v závěrečných pracích (bakalářských, diplomových, závěrečných v rámci CŽV studia), včetně zkušeností z distančního vyučování.

 

Kategorie soutěže:

  • Učitelství pro mateřské školy
  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  • Mimoškolní projekty
  • Učební pomůcky
  • Projekty ze závěrečných prací
  • Distanční vzdělávání

 

 

 

Historie SIP (2011–2021)

 

Výsledky soutěže (2022)