Symbol PF Studijní oddělení – sdělení 8/ AR 2020/21

Sdělení studijního oddělení
č. 8/ AR 2020/21

Neotevření předmětů v letním semestru 2020/2021

 

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v letním semestru 2020/2021 otevřeny následující předměty. Studenti, kteří si tyto předměty zapsali, si mohou na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky zapsat jako náhradu jiný předmět, dodrží-li ustanovení čl. 21 Studijního a zkušebního řádu JU.

 

KPE/EIPPE Zážitková pedagogika
KPE/SVBK9 Gerontopedagogika
KPE/YMPR Metodologické praktikum
KPE/YPR Psychologie reklamy
KPE/ZMPZ Základy muzejní pedagogiky
KPE/YMSAD Seminář vědecké analýzy dat
KPE/SPKZ Sociální a pedagogická komunikace
KAJ/BAK2 Britská a americká kinematografie II
KAJ/CJA2 Cizí jazyk – angličtina II (přípr. kurz)
KAJ/MCJAB Cizí jazyk v mateřské škole AJ
KAJ/PSP2 Psaní pro pokročilé II
KAJ/7AL1 Vybrané kapitoly z angloamerické lit. I
KAJ/ANJM2 Anglický jazyk II
KBI/DEN Základy dendrologie
KPE/FMIO Feuersteinova metoda instrumen. obohacení
KBH/KOO Vybr. kap. z ortoepie a ortofonie
KBH/TPN Práce s textem v novin. a naklad. praxi
KBH/7TR Úvod do textologie a zák. redakční práce
KBH/LKP Literární komparatistika
KIN/GINA Geoinformatika
KVV/IGTU2 Intermedia v grafické tvorbě II
KVV/EG Experimentální grafika
KVV/PTKP Prostorová tvorba – keramická plastika
KSV/7PPZ Práce s pamětníky dějin 20. století
KSV/PS2X Politická sociologie II
KAJ/CJA2 Cizí jazyk – angličtina II (přípr. kurz)
KGE/PMCR Projektový management v cestovním ruchu
KGE/GRVG Globální rozvojové vzdělávání
KGE/ZRRZ Základy regionálního rozvoje
KGE/ZAGZ Základy astronomie
KFY/7FV Fyzika pro veřejnost
KFY/8FP Fyzikální přírodověda
KFY/MPKČK Praktické a konstrukční činnosti
KNJ/NJN4 Cizí jazyk němčina – přípr. kurz na zkoušku
KNJ/IPN1 Jižní Čechy (kunst) historické I
KNJ/8JC1 Jazyková cvičení NŠ 1