Symbol PF Studijní oddělení – sdělení 12/ AR 2020/21

Sdělení studijního oddělení
č. 12/ AR 2020/21

Oznámení absolventům z května/června 2021

 

Vážení absolventi z května/června 2021,

diplom a diploma supplement si můžete vyzvednout osobně na studijním oddělení v úředních hodinách u svojí studijní referentky nejdříve 10 dnů po vykonání poslední části SZZ.

Pokud požadujete diplom a diploma supplement zaslat poštou, prosím informujte o tom svoji studijní referentku e-mailem nebo telefonem.

Z důvodu epidemie koronaviru se promoce budou konat pravděpodobně v podzimním termínu. Instrukce k promocím a jejich přesný harmonogram a místo budou zveřejněny na www.pf.jcu.cz, pravděpodobně v srpnu 2021. Sledujte prosím www.pf.jcu.cz.