Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Kvalifikační práce - titulní strana

Vzor pro vnitřní titulní stranu absolventských prací

 

ke stažení:

.doc     .rtf

 

  • Doplňte do vzorového textu název katedry, typ práce (Bakalářská práce/Diplomová práce), název práce, jméno autora a jméno vedoucího práce.
  • Logo fakulty je umístěno v záhlaví, je třeba použít vzor POUZE NA TUTO JEDNU STRANU - např. v samostatném souboru obsahujícím jen titulní stranu.
  • Stránka by měla být pokud možno vytištěna barevně.
  • Texty jsou stejně jako záhlaví zarovnané na střed.
  • Velikost písma je doporučená.
  • Pro veškerý text je použito písmo Calibri - pokud náhodou toto písmo nemáte, použijte nějaké podobné bezpatkové písmo.
  • Pečeť univerzity se nadále v absolventských pracích nepoužívá.
  • Tyto informace se týkají pouze studentů, kteří ještě nemají absolventské práce hotové. Studenti, kteří už mají práce hotové nebo v tisku, toto již NEŘEŠÍ.