Symbol PF Letní semestr AR 2019/2020

Na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření zde dne 15. 3. 2020, kdy byl vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, došlo ke změně organizace letního semestru, změna vychází z aktuální situace vývoje pandemie ke dni 19. 3. 2020. Zda nově stanovené termíny pro splnění studijních povinností za LS AK 2019/2020 bude možné realizovat, bude záležet na vývoji krizové situace ve dnech následujících.

 

Dopis proděkanky pro studium k úpravám harmonogramu letního semestru AR 2019/2020

 

Výuka

závěrečný rok oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (6 týdnů) 16. 03. 2020 – 24. 04. 2020 do 22. 05. 2020
3. rok bakalářského studia + 2. rok navazujícího magisterského studia
(7 týdnů v dvojnásobné časové dotaci) 
17. 02. 2020 – 03. 04. 2020 do 22. 05. 2020
3. rok bakalářského studia Speciální pedagogika předšk. věku – Učitelství MŠ
(blokově, časová datace daných předmětů odpovídá 14 týdnům) 
02. 03. 2020 – 17. 04. 2020 do 22. 05. 2020
ostatní studenti (14 týdnů) 17. 02. 2020 – 23. 05. 2020 17. 02. 2020 – 23. 05. 2020
kombinované studium podle zvláštního rozvrhu podle zvláštního rozvrhu

 

Soutěž Studentská inovace praxí 23. 04. 2020 Odloženo – nový termín bude upřesněn
Den kateder 07. 05. 2020 Bude upřesněno
Děkanský sportovní den 07. 05. 2020 Bude upřesněno

 

Zkouškové období za LS

– pro studenty bakalářského studia konající SZZ v letním (červnovém) termínu 06. 04. 2020 – 24. 04. 2020 do 22. 05. 2020
– ostatní studenti 25. 05. 2020 – 31. 08. 2020 do 31. 08. 2020

 

Mezní termín pro získání zápočtů za LS, resp. zkoušek za AR

– pro studenty konající SZZ v 1. termínu do 24. 04. 2020 do 22. 05. 2020
– pro studenty konající SZZ ve 2. termínu do 10. 07. 2020 do 10. 07. 2020
– ostatní studenti prezenčního i kombinovaného studia do 31. 08. 2020 do 31. 08. 2020

 

Závěrečné zkoušky z certifikátových programů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

– splnění podmínek do 28. 02. 2020 do 28. 02. 2020
– přihlášky na příslušné katedře do 28. 02. 2020 do 28. 02. 2020
– termín konání 23. 03. 2020 – 03. 04. 2020 do 22. 5. 2020

 

Státní závěrečné zkoušky – 1. termín

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

katedra pedagogiky a psychologie 28. 02. 2020 do 22. 05. 2020
ostatní katedry 31. 03. 2019 do 22. 05. 2020

 

Termín SZZ

studijní obor termín konání přihláška splnění podmínek SZZ odevzdání kvalifikační práce
všechny obory 01. 06. – 19. 06. 2020 do 24. 05. 2020 22. 05. 2020 17. 05. 2020

 

Státní závěrečné zkoušky – 2. termín – povinný pro všechny katedry

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

katedra pedagogiky a psychologie 15. 05. 2020 do 10. 07. 2020
ostatní katedry 31. 05. 2020 do 10. 07. 2020

 

Termín SZZ

studijní obor termín konání přihláška splnění podmínek SZZ odevzdání kvalifikační práce
všechny obory 19. 08. – 06. 09. 2020 do 12. 07. 2020 10. 07. 2020 10. 07. 2020