Symbol PF Obhajoba disertační práce Mgr. Radima Remeše

Dne 20. září 2021 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskuteční

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Mgr. Radima Remeše,

 

studenta doktorského studijního oboru

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Zkušební komise:

předseda: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
místopředsedkyně: doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
členové: doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.
  doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (Univerzita Karlova Praha)
  doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
  doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
  prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
  doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. (Západočeská univerzita)

 

školitel: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA

 

Téma disertační práce:
Problematika výuky objektově orientovaného programování v kurzech programování v terciárním vzdělávání

 

Oponenti disertační práce: doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

 

Obhajoba disertační práce se uskuteční dne 20. 9. 2021 od 10.30 hodin v budově Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10, katedra informatiky.

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU