Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Státní doktorská zkouška Mgr. Kateřiny Čihákové

Dne 8. září 2022 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskuteční

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA

Mgr. Kateřiny Čihákové,

 

studentky doktorského studijního programu Specializace v pedagogice,

oboru Vzdělávání v biologii

 

Zkušební komise:

Předseda: doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. (PF JU České Budějovice)
Místopředseda: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. (PedF UK Praha)
Členové: doc. RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. (PF JU České Budějovice)
  prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. (PedF UK Praha)
  prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA (PedF UJEP Ústí nad Labem)

 

Školitel: PhDr. Jan Petr, Ph.D. (PF JU, České Budějovice)

 

 

Státní doktorská zkouška se uskuteční hybridní formou dne 8. září 2022 v 9.00 hod. v budově Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10, místnost J 321.

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU