Symbol PF Státní doktorské zkoušky Mgr. Patrika Klofáče a Mgr. Vojtěcha Blažka

Dne 20. září 2021 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskuteční

STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY

Mgr. Patrika Klofáče a Mgr. Vojtěcha Blažka

 

studentů doktorského studijního oboru

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Zkušební komise (Mgr. Patrik Klofáč – 13.00 hod.):

předseda: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA
místopředseda: prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
členové: doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.
  doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (Univerzita Karlova Praha)
  doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
  doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. (Západočeská univerzita)

školitel: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

 

Zkušební komise (Mgr. Vojtěch Blažek – 14.00 hod.):

předseda: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
místopředseda: prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
členové: doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.
  doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (Univerzita Karlova Praha)
  doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
  Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. (Technická univerzita Liberec)
  doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. (Západočeská univerzita)

školitel: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

 

Státní doktorské zkoušky se uskuteční dne 20. 9. 2021 v budově Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10, katedra informatiky.

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU