Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Termíny výplaty prospěchového stipendia Pedagogické fakulty JU v akademickém roce 2021/22

Prospěchové stipendium bude přiznáno studentům bakalářských a magisterských studijních programů v prezenční formě studia, kteří v akademickém roce 2020/2021 splnili na PF JU alespoň 60 kreditů a dosáhli váženého studijního průměru nejvýše 1,30. Podmínkou je studium v témže studijním oboru a typu studia jako v uplynulém akademickém roce.

O prospěchové stipendium student/ka nežádá, prospěchové stipendium se přiznává rozhodnutím děkana z moci úřední na základě tiskové sestavy „Průměry“, kterou připravuje referent pro stipendia na PF JU, p. Petr Vejskrab (tel.: 38 903 3118, e-mail: pvejskrab@pf.jcu.cz).

Prospěchové stipendium se přiznává po standardní dobu studia.

Výše prospěchového stipendia měsíčně:

  • při průměru 1,00: 1.400,- Kč
  • při průměru do 1,20: 1.200,- Kč
  • při průměru do 1,30: 1.000,- Kč

Prospěchová stipendia jsou vyplácena za období 10 měsíců (od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022) ve dvou výplatních termínech, které jsou zveřejněny na studijním oddělení PF JU.

Výplata stipendií je prováděna pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v systému STAG. Za správnost údaje o účtu je odpovědný student.

Další informace – viz Opatření děkanky č. 6/2021

 

Výplatní termíny v AR 2021/2022

období termín
září – leden do 15. prosince 2021
únor – červen do 15. června 2022