Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Ubytovací stipendium

Podrobné informace jsou k dispozici na webové stránce univerzity.

Podmínky přiznání:

  1. studijní – student studuje po standardní dobu studia v prezenční formě všech typů studia, pokud ve studijním programu daného typu dosud nezískal vysokoškolský diplom
  2. bydliště – trvalé bydliště studenta se nachází mimo okres České Budějovice

Sběr žádostí pro nově nastupující studenty se provádí prostřednictvím portálu STAGu výhradně elektronickou cestou po přidělení osobního čísla v měsíci říjnu příslušného akademického roku (portál STAGu – část „Moje údaje“ – dole. ALE POZOR: Student si nejprve musí vyplnit bankovní účet, rovněž v části „Moje údaje“. Pokud tato položka není vyplněna, nejde mu provést podání žádosti).

Žádá se pouze jedenkrát (tato žádost má platnost po celé studium, pokud není přerušeno).

1. výplatní termín pro nově nastupující studenty do 1. ročníku bude v prosinci 2022 a bude společným výplatním termínem za 3. a 4. kvartál roku 2022, tento termín bude stanoven písemně rozhodnutím rektora v prosinci 2022.

Další informace – viz Opatření rektora R 500

Poznámka pro studenty navazujících studijních oborů: Student, který plynule pokračuje z bakalářského studia do navazujícího studia, nemusí znovu o přiznání US žádat. STAG tento převod žádosti provádí automaticky. Pokud by student pokračoval v navazujícím studiu po roční přestávce, měl by znovu o přiznání US požádat, ale nastavení systému na JU je i v tomto případě automatické, tj. tomuto studentovi se pak objevuje hlášení: „Systém Vám dle pravidel školy přidělil tento stav (na základě podkladů z Matriky studentů): Čeká se na ověření Matrikou studentů SIMS. Případné rozpory řešte dle pokynů fakulty/univerzity.“

Výplatní termíny v roce 2022
období termín
leden – březen do 15. června 2022
duben – červen do 15. července 2022
červenec – září do 15. října 2022
říjen – prosinec prosinec 2022