Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Konference Učitel Pro Futuro II

pátek 5. února 2021, 9:00 – 15:00

on-line prostřednictvím MS Teams

 

V současném, rychle měnícím se světě dochází k mnoha zásadním změnám a oblast vzdělávání nevyjímaje. Této skutečnosti si je vědoma i Pedagogická fakulta JU, jež přichází – v reakci na požadavky měnícího se světa – s novou koncepcí přípravy učitelů s názvem Učitel Pro Futuro. Jedná se o vizi, jejímž cílem je kvalitní příprava učitele budoucnosti – učitele pro 21. století. Učitele, který bere v potaz aktuální trendy ve výchovně-vzdělávacím procesu. Učitele, který je motivovaný, empatický, inspirující, který své žáky podporuje a rozvíjí jejich všestranné kompetence. Učitel, který má vysokou úroveň teoretických znalostí, provázanou s bohatými zkušenostmi z reflektované pedagogické praxe.

Všechny tyto a mnohé další aspekty konceptu Učitele Pro Futuro Vám společně s dalšími kolegyněmi a kolegy představíme na společné on-line konferenci, jež se uskuteční v pátek 5. února 2021 od 9:00 do 15:00, a to prostřednictvím platformy MS Teams. Všichni jste srdečně zváni. Budeme se těšit.

 

 

Učitel Pro Futuro