Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Improving of the Quality of Biology Didactics and their Role in Teacher Education

 

The project NF-CZ07-MOP-3-2902015

Improving of the Quality of Biology Didactics and their Role in Teacher Education.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Petr, Ph.D.
janpetr@pf.jcu.cz
Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

Informace o projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality ve vzdělávání učitelů prostřednictvím výměny zkušeností v didaktice biologie a srovnáním přístupů k přípravě učitelů v České republice a v Norsku. Je realizován formou krátkodobých stáží pracovníků partnerských univerzit - JU a NTNU.

Konečným příjemcem finanční dotace z Norských fondů je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, konkrétně katedra biologie Pedagogické fakulty, která se věnuje přípravě budoucích učitelů všech stupňů škol (MŠ - SŠ) a garantuje dva bakalářské (Přírodovědná a ekologická výchova a Přírodopis ve vzdělávání) a jeden navazující magisterský (Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ). S Přírodovědeckou fakultou JU spolupracuje na uskutečňování studia učitelství biologie pro SŠ. Katedra realizuje v konsorciu s PřF JU a PedF UK doktorské studium Vzdělávání v biologii.

Číslo programu Název programu Grantový mechanismus
CZ07 Program spolupráce škol a stipendia
- projekty mobility a stáže
Norský fond

 

Průběh a realizace projektu:

Katedra biologie Pedagogické fakulty získala projekt financovaný z Norských fondů v roce 2016. Je zaměřen především na výměnu zkušeností mezi partnerskými pracovišti. Při hledání partnera pro podání projektu se katedra obrátila na Centrum pro přírodovědné, technické a matematické vzdělávání (NTNU's resource centre for STEM-education or Skolelaboratoriet) univerzity NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) v norském Trondheimu, které nabízí celoživotní vzdělávání pro učitele přírodovědných předmětů a vytváří přírodovědné vzdělávací programy přímo pro školy všech stupňů. Centrum také vyvíjí a testuje školní pomůcky a spolupracuje na výzkumných a rozvojových projektech zaměřených na výuku přírodovědných předmětů ve školách. Předpokladem pro rozvíjení spolupráce formou tohoto projektu byly předchozí kontakty z mezinárodního výzkumného a implementačního projektu S-TEAM zaměřeného na zkvalitňování přírodovědného vzdělávání v evropských zemích.

Projekt byl zahájen seminářem na katedře biologie PF s programem:

  1. Cíle projektu
  2. Dopad projektu na inovace v přípravě učitelů
  3. Příležitosti pro spolupráci
  4. Informace k cestě a pobytu
  5. Informace o partnerské universitě (NTNU)

V rámci projektu vyjeli v dubnu čtyři pracovníci katedry biologie PF, Mgr. Jan Petr, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc., RNDr. Renata Ryplová, Ph.D. a doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D., na týdenní stáž na NTNU, kde měli možnost poznat práci partnerského pracoviště, zúčastnit se výuky učitelů v rámci celoživotního vzdělávání a seznámit se podrobněji s některými projekty, které jsou připravovány pro školy (např. tzv. Science trails nebo projekt Bumblebee představující žákům biologii a význam čmeláků).

Na Jihočeskou univerzitu následně zavítaly v červnu dvě kolegyně z NTNU Eli Munkebye a Maren Skjelstad Fredagsvik, které měly možnost vidět výuku budoucích učitelů na terénním cvičení z ekologie, výuku fyziologie rostlin a přípravu budoucích učitelů pro 1. stupeň ZŠ.

Obě partnerské instituce také recipročně připravily pro účastníky projektu poznávací program formou exkurzí zaměřených na přírodní i historické zajímavosti regionu.

V závěru projektu se uskutečnil seminář na katedře biologie PF s programem:

  1. Splnění cíle projektu
  2. Dopad projektu na inovace v přípravě učitelů
  3. Příští možná spolupráce v přípravě učitelů a výzkumu mezi JU a NTNU

 

Závěr:

Díky tomuto projektu byly vytvořeny předpoklady pro další spolupráci na pedagogických a výzkumných projektech zaměřených na přírodovědné vzdělávání. V osobní rovině pak pracovníci obou partnerských institucí rozšířili okruh lidí spojených společným zájmem, kterým je přírodovědné vzdělávání.

Po skončení projektu byly některé zajímavosti ze stáže na NTNU publikovány v univerzitním časopise JU:
http://www.jcu.cz/o-univerzite/media-a-propagace/univerzitni-casopis/cislo-16-2016