Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Den kateder 9. 5. 2018 - Katedra slovanských jazyků a literatur

Oddělení ruského jazyka a literatury

 

O Českých Budějovicích rusky

Historické centrum Českých Budějovic

Vycházka po historickém centru Českých Budějovic s výkladem v ruštině. Určeno pro studenty oboru RJEMO, každý účastník akce si připraví výklad v ruštině k některému historickému objektu. Mohou se připojit i rusky mluvící studenti pobývající na PF JU v rámci Erasmu či další zájemci.

Garant: PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D.