Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Kandidátkou na funkci děkanky Pedagogické fakulty JU pro období 2022–2026 byla zvolena doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Akademický senát Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zvolil na svém zasedání dne 3. května 2022 kandidátkou na funkci děkanky Pedagogické fakulty JU pro období 2022–2026 doc. RNDr. Helenu Koldovou, Ph.D.

Pro doc. RNDr. Helenu Koldovou, Ph.D. tím začíná druhé funkční období ve funkci děkanky, neboť poprvé byla do této funkce zvolena v roce 2018. Shodou okolností na této fakultě vystudovala Helena Koldová učitelství matematiky a fyziky, doktorské studium poté dokončila na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, docentkou byla jmenována na olomoucké Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Od roku 2000 působí na Katedře matematiky Pedagogické fakulty JU. V letech 2014–2018 byla na této fakultě proděkankou pro studium, čtyři období zde plnila úkoly členky Akademického senátu PF JU, z toho třikrát vykonávala funkci jeho předsedkyně. Odborně se docentka Koldová zaměřuje na didaktiku matematiky, je uznávanou autorkou řad učebnic pro základní školy a víceletá gymnázia. Jako spoluautorka řady učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ získala (s příjmením Binterová) v roce 2006 stříbrnou medaili v soutěži Best European Schoolbook na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Sada učebnic matematiky pro střední školy od nakladatelství Fraus byla jako jediná z České republiky nominována na prestižní cenu BELMA AWARD 2019, kde se dostala do užší nominace. Spektrum odborných aktivit a popularizačních činností docentky Koldové je velmi široké – spolupracuje na tvorbě kurikulárních dokumentů v oblasti matematiky a její aplikace, je autorkou řady monografií, vědeckých článků a popularizačních textů. Je rovněž iniciátorkou a garantkou nové vize a zároveň koncepce Učitel Pro Futuro, která představuje zásadní inovaci v přípravě budoucích učitelů na českobudějovické Pedagogické fakultě. Docentka Koldová v současné době zastává i funkci předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult České republiky.