Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Možnosti studia pro ukrajinské studenty na PF JU / Study opportunities for Ukrainian students

The USB Faculty of Education can offer applicants from among Ukrainian students the following:

  1. Regular studies in accredited study programmes – only in Czech language. More information about the study programmes will be provided by the Study Department (studijni@pf.jcu.cz).
  2. Study stay – the offer is intended for students of pedagogical programmes. Applicants´ language proficiency level in English/German/Russian is level B1 at least. Students will be admitted as so-called freemovers and they will be integrated into the already ongoing lessons in the given semester of the academic year 2021/2022 and 2022/23 subsequently. Applications for the summer semester may be submitted until 15 April 2022. Applications for the winter semester 2022/23 may be submitted until 30 September 2022.

New students from among Ukrainian applicants will be provided with a monthly scholarship in the amount from 7 500 czk to 10 000 czk (from FVP MEYS).
The students of short-term study stays (freemovers) will obtain the scholarship in the amount of 7500 czk/month. The students of accredited study programmes will obtain the scholarship 10 000 czk/month.

The faculty has no accommodation capacities of its own at its disposal, but it expects the cooperation of the USB Dormitories and Refectories.

 

Contact:

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D., betakova@pf.jcu.cz

Ing. Marcela Willinger, willinger@pf.jcu.cz

 


 

Pedagogická fakulta JU může uchazečům z řad ukrajinských studentů nabídnout:

  1. Řádné studium v akreditovaných studijních programech, – v českém jazyce. Více informací k jednotlivým studijním programům poskytne uchazečům Studijní oddělení PF JU (studijni@pf.jcu.cz).
  2. Studijní stáž – nabídka je určena studentům pedagogických oborů. Studenti musí ovládat alespoň 1 cizí jazyk – anglický, německý nebo ruský – na jazykové úrovni min. B1 (dle CEFR). Studenti budou přijímání jako tzv. freemovers a budou integrování do již probíhající výuky v daném semestru akademického roku 2021/2022 a následně 2022/23. Přihlašování pro letní semestr je možné do 15. 4. 2022. Pro ZS 2022/23 je možné přihlašování do 30. 9. 2022.

Novým studentům z řad ukrajinských uchazečů bude moci fakulta vyplácet stipendium ve výši 7 500 Kč – 10 000 Kč měsíčně, které bude poté fakultě hrazeno z FVP MŠMT.
7 500 Kč obdrží studenti krátkodobých studijních stáží (bod 2), 10 000 Kč obdrží studenti při studiu celého studijního programu (bod 1).

Fakulta nedisponuje vlastními ubytovacími kapacitami, avšak předpokládá se součinnost Kolejí a menz JU.

 

Kontakt:

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D., betakova@pf.jcu.cz

Ing. Marcela Willinger, willinger@pf.jcu.cz