Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Permanentní p(l)ast

4. 8. – 18. 9. 2022

Prácheňské muzeum v Písku, Malé výstavní síně

 

Petra Vichrová

Kurátoři: Zuzana Duchková, Zdeněk Duda

 

V současné době je jedním z hlavních témat ve společnosti ochrana životního prostředí ve spojitosti s trvale udržitelnými zdroji. V této souvislosti se mluví o ne/používání plastů, které nás obklopují na každém kroku. Výstava s názvem Permanentní p(l)ast prezentuje tvorbu Petry Vichrové, která se zaměřuje na hyperrealistické malby se zcela obyčejnými tématy a obsahy (ovoce, květiny), jež jsou umístěné v igelitových obalech. Přestože tyto výjevy nabízejí z výtvarného hlediska určitou vizuální přitažlivost, stísněnost uzavřeného prostoru v plastu často doprovází i hniloba, která odkazuje k pomíjivosti života i k problému nadprodukce konzumu a degradace zboží. Plast se stává atributem moderní společnosti, která se díky jeho používání dostává do dlouhotrvající či permanentní (?) pasti.

Jeden z prezentovaných souborů jsou malby znázorňující zvětšené fragmenty části zvířecího těla (srdce) zabaleného do igelitových pytlíků. Tato srdce patřila konkrétním živým tvorům, se kterými je člověk dnes a denně konfrontován především v obchodech v podobě kusů masa ležících na pultech. Při pohledu na malby se může divák cítit až nekomfortně, přestože není na první pohled zřejmé, co je na obrazech zpracováno.

Druhý celek představují obrazy jablek, opět v igelitových pytlících, sloužící pro transport tohoto ovoce z obchodů i k jejich uchovávání. Průhlednost tohoto materiálu je na jednu stranu lákavá, avšak vyjadřuje i určité uvěznění v nepropustném místě, které je díky své transparentnosti o to děsivější. Zobrazované tvary a barvy se vzájemně prolínají, mizí a opět objevují a vznikají tím působivé deformace tvarů.

Třetí soubor se zaměřuje na květiny zabalené v papírovém obalu či pomalu uvadající ve skleněných nádobách. Tímto tématem se zabývalo již více umělců jako např. Vincent van Gogh, který si stejně jako Petra Vichrová všímal určité „agonie květin ve váze“, ale i přirozeného koloběhu života. Na jednu stranu dělají kvetoucí rostliny lidem radost, na druhou stranu je současný obchod s květinami spojen se spoustou otázek týkajících se právě ochrany životního prostředí a neférového obchodu.

Malby Petry Vichrové svou hyper-realitou otevírají určitý okruh současných témat, která způsobují společnosti neustálé nástrahy a jež se pro ni mnohdy mohou stát permanentní pastí.

 

  Petra Vichrová – CV