Symbol PF Popularizační akce na katedře biologie v závěru roku 2018

„Kousni si!“ - badatelská úloha pro žáky z přírodovědného kroužku na ZŠ a MŠ Horní Stropnice (26. 11.)

Katedra biologie ve spolupráci s MAS Sdružení Růže zahájila pilotní ověření prezentace různých aktivit v rámci přírodovědného kroužku pro žáky z vybraných základních škol. Současná realizace probíhá na ZŠ a MŠ Horní Stropnice, která je zároveň zapojena do projektu EduForum (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659). Při první úloze si žáci vyzkoušeli porovnat sílu stisku svých čelistí se sílou stisku ruky. Navrhli si různé faktory, které by mohly měření ovlivnit, a sledovaly jejich skutečný vliv na měřené hodnoty. K měření použily dynamometrické senzory sady Vernier.

 

„Hledá se vrah!“ - program pro ZŠ Grünwaldova, České Budějovice (3. 12.)

Katedra biologie ve spolupráci se ZŠ Grünwaldova v rámci projektu EduForum (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/ 0000659) připravila pro žáky přírodovědného semináře program s názvem „Hledá se vrah!“ Žáci se vžili do role členů vyšetřovacího týmu a snažili se odhalit, zda se podezřelý neskrývá mezi nimi. Za tímto účelem si zhotovili a vyhodnotili plantogram vlastního chodidla, vyzkoušeli si sejmutí otisků prstů a rozpoznání nejběžnějších vzorů papilárních linií na jednotlivých prstech.

 

„Jakou máš vitální kapacitu plic?“ - úloha pro žáky z přírodovědného kroužku na ZŠ a MŠ Horní Stropnice (26. 11.)

Při druhé akci v rámci spolupráce katedry biologie PF JU, MAS Sdružení Růže a ZŠ a MŠ Horní Stropnice žáci hledali odpověď na otázku: „Jakou máš vitální kapacitu plic?“. K měření pracovali s profesionálním digitálním spirometrem, ale vyzkoušeli si i tradiční spirometrii za pomoci válce naplněného vodou.

 

„Půdoznalec“ a „Není půda jako půda“ - program pro MŠ a ZŠ Popelín (17. 12.)

Na základě rozvíjené spolupráce katedry biologie, katedry pedagogiky a psychologie PF JU a MŠ a ZŠ v Popelíně (spolupráce v projektu OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 a v projektu Komplexní systém hodnocení - tvorba příkladů inspirativní praxe) studentky z katedry biologie (Markéta Bohdalová a Eva Valvodová) přichystaly pro žáky z málotřídní školy v Popelíně dvě úlohy. První úloha s názvem „Půdoznalec“ byla určena pro 1. - 2. třídu a úloha nazývající se „Není půda jako půda“ byla realizována s žáky 3. - 5. třídy.

 

V roce 2019 je plánována pokračující spolupráce se ZŠ Grünwaldova, České Budějovice (s Mgr. Janou Liškovou a Mgr. Vladislavou Leštinovou), ZŠ a MŠ Horní Stropnice (s Mgr. Helenou Balášovou) i MŠ a ZŠ Popelín (s Mgr. Lenkou Macků a Mgr. Romanou Matějkovou). Do realizovaných akcí se aktivně zapojí studenti bakalářského i navazujícího magisterského studia.