Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Spolupráce katedry germanistiky PF JU s Univerzitou Pasov

Na katedře germanistiky PF JU byl v týdnu od 24. 6. do 28. 6. 2019 realizován projekt Interkulturní a jazyková heterogenita v bavorsko-českém příhraničí, který probíhá ve spolupráci s partnerskou Univerzitou Pasov. Studenti se začátkem týdne zúčastnili výukového bloku na pasovské univerzitě, vyslechli si zajímavé přednášky např. na téma interkulturní vzdělávání. Tyto vědomosti poté využili na odborném učilišti ve Vilshofenu, kde si ve spolupráci se svými německými kolegy vyzkoušeli, jaké to je vyučovat na zahraniční škole. Následně se zúčastnili prohlídky partnerského gymnázia ve Zwieselu.

Ve druhé polovině týdne zavítali studenti z Pasova do Českých Budějovic, kde v aule D240 prezentovali výsledky společné práce. Rovněž se podívali na promoci absolventů katedry germanistiky, zúčastnili se exkurzí do Budějovického Budvaru či Českého Krumlova. Bohatý program zahrnoval i vernisáž výstavy Bedeutende Tschechen Zwischen Sprache, Nation und Staat 1800–1945, která je k vidění ve 2. patře budovy PF Dukelská. Poděkování patří členům katedry germanistiky a Univerzity Pasov, kteří celý týden zorganizovali a rovněž studentům, kteří neváhali a do tohoto velmi zajímavého projektu se s nadšením zapojili.