Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF 3. ročník česko-polské konference Učitel a žák

Ve dnech 26.–27. 11. 2019 se na Pedagogické fakultě uskutečnil 3. ročník česko-polské konference Učitel a žák, která je pokračováním každoroční řady společných konferencí Pedagogické fakulty JU a Slezské univerzity Katovice, zaměřené vždy na vybranou problematiku určující základní, ale často komplikovaný vztah učitele a žáka. V rámci konference proběhl odborný panel k alternativám ve vzdělávání (Alternativní pedagogika v ČR – 30 let svobody) a workshop ke zkušenostem s novými modely učitelské přípravy (Studijní programy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ na nové cestě). Ve středu 27. 11. 2019 se také uskutečnila přednáška prof. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D. s názvem Nedělní pedagogické krasořeči, v rámci které zazněly úvahy o tom, k čemu je škola, nač jsou učitelé, jakými proměnami prošli a jakým výzvám dnes čelí.

Konference se zúčastnili experti z univerzit z České republiky, Polska a Slovenska.

Konference a odborné panely byly podpořeny projekty OP VVV Inovace přípravy učitelů pro praxi Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 a RVO PF Konference Učitel a žák.