Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Veletrh nápadů učitelů fyziky 23

Vážené kolegyně, kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční konferenci

 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 23

 

který se v letošním roce uskuteční ve dnech 31. 8. - 2. 9. 2018 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Hlavním pořadatelem je katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogické fakulty JU ve spolupráci s JČMF.

Jedná se o každoroční, mnohaletou a prestižní akci, kterou má v oblibě mnoho učitelů fyziky. Konference je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol vzdělávajících žáky anebo připravujících budoucí učitele fyziky, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami ze všech oblastí fyziky a motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

Výstupem z konference bude sborník v elektronické podobě.

 

Podrobnosti a přihlašovací formulář naleznete na: http://home.pf.jcu.cz/~vnufcb/index.php

 

Na Vaši účast se těší organizátoři.

Za organizační výbor

doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
vedoucí katedry aplikované fyziky a techniky PF JU České Budějovice
e-mail: raset@pf.jcu.cz
tel. 38 777 30 51