Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Významné ocenění pro doc. Lenku Vilhelmovou! Gratulujeme!

Výstava Grafika roku 2021, která byla zahájena v pátek 1. dubna 2022 v pražském Karolinu, představuje výběr nejlepší současné tuzemské grafické tvorby z přihlášených více 500 děl, která vznikla v roce 2021. V rámci této velké přehlídky se zároveň udělují speciální ceny za jednotlivé grafické techniky jako jsou serigrafie, litografie, hlubotisk, tisk z výšky, počítačová grafika, originální autorské techniky i autorská kniha. S velkým potěšením můžeme oznámit, že speciální cenu za tisk z hloubky získala za grafický list Ve vlastních stínech I – XII vedoucí katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.

Ke grafice paní docentky se uvádí: Grafický list Ve vlastních stínech I – XII je myšlenkou o tváři světa dotýkající se člověka. Dvě ozubená kola doprovázená lineárním časem mohou předznamenávat něco, co bylo, něco, co přichází, a teprve přijde. Prostor a čas, dvě spojené nádoby, jsou příslibem nekonečných iluzí.

Výstava potrvá v Karolinu do 29. 4. 2022.

Paní docentce Lence Vilhelmové, ak. mal. děkujeme za vzornou reprezentaci naší fakulty!