Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Závěrečné setkání projektu EduForum

V prostorách Minipivovaru „Čtyrák“ Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity se ve středu 4. 12. 2019 uskutečnilo závěrečné setkání účastníků projektu EduForum. Projekt s celým názvem „Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659) byl řešen ve spolupráci s Masarykovo univerzitou a zájmovým spolkem Rezekvítek.

Setkání představovalo pomyslnou tečku za spoluprací mezi učiteli z praxe, oborovými didaktiky, experty v oblasti pedagogiky a psychologie a studenty učitelství z obou univerzit. Zapojení učitelé obdrželi certifikáty za působení v projektu a upomínkové předměty.

Jménem celého projektového týmu chceme i touto cestou poděkovat všem zapojeným 67 učitelům z celkem 47 základních a středních škol, kteří spolupracovali právě s Pedagogickou fakultou JU. Moc si jejich přínosu pro projekt vážíme a doufáme, že v navázané spolupráci budeme i nadále pokračovat.