Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Lingua viva 18

Lingua viva 18

 

 

Lingua viva 18 - elektronická verze (.pdf)

 

 

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE - ANGLICKÝ JAZYK  
VERONIKA QUINN NOVOTNÁ (CHARLES UNIVERSITY)
ON THE POTENTIAL TRANSFORMATION OF ENGLISH TEXTBOOKS – A GLOBAL PERSPECTIVE - Part II
9
   
STUDIE - NĚMECKÝ JAZYK  
MICHALA ULRICHOVÁ (UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI)
GENUS VERBI: STILLISTICHE UNTERSUCHUNG - SEMANTISCHE DEUTUNG
20
   
STUDIE - RUSKÝ JAZYK  
ЯКУБ КОНЕЧНЫ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАРЛОВА УНИВЕРСИТЕТА)
К ВОПРОСУ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ И ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПЕРЕНОСА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ЧЕШСКОЙ ШКОЛЕ
32
   
STUDIE - ŠPANĚLSKÝ JAZYK  
JANA VESELÁ (UNIVERSIDAD DE OSTRAVA)
TERMINOLOGÍA ESPECIALIZADA: EXPERIENCIAS DE LA CONFECCIÓN DEL DICCIONARIO TERMINOLÓGICO
ESPAÑOL-CHECO DE LOS CONCEPTOS DE LA TRADUCTOLOGÍA Y EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE TRADUCTOR-INTÉRPRETE
43
   
RECENZE - INFORMACE - ZPRÁVY  
FRIDRICHOVÁ, R.: KADLEC, J.: FRANCOUZŠTINA NA OSTROVECH V INDICKÉM OCEÁNU A TICHOMOŘÍ Olomouc 2013 61
KOY, CH. E.: MARK EDMUNDSON: WHY TEACH? IN DEFENSE OF A REAL EDUCATION, New York: Bloombury, 2013 63
TUHÁRSKA, Z.: LENČOVÁ, I.: PHANTASIELAND LESEN 1. INTEGROVANÁ UČEBNICA LITERÁRNEHO ČÍTANIA PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL.BRATISLAVA, PRÍRODA, 2009 und LENČOVÁ, I.: PHANTASIELAND LESEN 1. INTEGROVANÁ UČEBNICA LITERÁRNEHO ČÍTANIA PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL A OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ. Bratislava 2009 65
ZBUDILOVÁ, H.: BUTTNER, A.: 100 AKTIVIT, HER A UČEBNÍCH STRATEGIÍ VE VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ, Brno 2013 68