Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Lingua viva 29

Lingua viva 29

 

 

Lingua viva 29 – elektronická verze (.pdf)

 

 

OBSAH

Zdeňka MATYUŠOVÁ, Helena ZBUDILOVÁ
Slovo úvodem
5
   
STUDIE – ANGLICKÝ JAZYK  
ALICE SUKDOLOVÁ (UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA)
THE FAIRY TALE SPACE OF NEIL GAIMAN’S CHILDREN’S FICTION
9
   
STUDIE – FRANCOUZSKÝ JAZYK  
ZUZANA HONOVA, JAN LAZAR (UNIVERSITE D’OSTRAVA)
LA DIFFUSION DES NÉOLOGISMES TERMINOLOGIQUES DANS L’ESPACE FRANCOPHONE EN COMPARAISON AVEC LA SITUATION EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
19
KVĚTUŠE KUNEŠOVÁ (UNIVERSITÉ HRADEC KRÁLOVÉ)
LA LITTERATURE DE JEUNESSE COMME OUTIL PLURIDISCIPLINAIRE DANS L’ENSEIGNEMENT DU FLE
29
   
STUDIE – NĚMECKÝ JAZYK  
HANA ANDRÁŠOVÁ (SÜDBÖHMISCHE UNIVERSITÄT)
MUSIKALISCH BEGABTE SCHÜLER – (K)EIN PROBLEM MIT FREMDPSRACHENLERNEN?
38
   
STUDIE – RUSKÝ JAZYK  
ИЛЬЯ АФАНАСЬЕВ, ОЛЬГА КРЮЧКОВA (SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY, SARATOV STATE UNIVERSITY)
АВТОМАТИЗАЦИЯ В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ: СЛУЧАЙ ИЗУЧЕНИЯ СТАРОСЛАВЯНСКОЙ И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
48
   
RECENZE – INFORMACE – ZPRÁVY  
KOY CH. E.: PETR ANTÉNE: CAMPUS NOVEL VARIATIONS: A COMPARATIVE STUDY OF AN ANGLO-AMERICAN GENRE. Olomouc: Palacky University Press, 2016, s. 160 61
KUSOVÁ, J.: VAŇKOVÁ, L.: FACHLICHKEIT UND FACHSPRACHLICHKEIT IN VARIANTEN KONTEXTEN. Berlin: Frank & Timme, 2018 67
KOTOVA, M.: EVA MRHAČOVÁ, MIECYZSŁAW BALOWSKI. ČESKO-POLSKÝ FRAZEOLOGICKÝ SLOVNÍK. Ostravská univerzita 2017 73
SUKDOLOVÁ, A.: KAMILA VRÁNKOVÁ: METAMORPHOSES OF THE SUBLIME. FROM BALLADS AND GOTHIC NOVELS TO CONTEMPORARY ANGLO-AMERICAN CHILDREN´S LITERATURE. České Budějovice, University of South Bohemia 2019 75