Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Rigorózní řízení – Seznam akreditovaných oborů

Seznam akreditovaných studijních oborů na PF JU v Č. Budějovicích s oprávněním konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr.

 

Kód
studij.
oboru
(AKVO)
Název studijního oboru Platnost
akreditace
do
Katedra/vedoucí katedry
  Učitelství pro 1. stupeň základních škol    
M0113P300001 studijní plán základní 16.11.2028 KPPP/ doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
M0113P300001 studijní plán základní se specializačním certifikátem – anglický jazyk 16.11.2028 KPPP/ doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
M0113P300001 studijní plán základní se specializačním certifikátem – německý jazyk 16.11.2028 KPPP/ doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
M0113P300001 studijní plán základní se specializačním certifikátem – tělesná výchova 16.11.2028 KPPP/ doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
M0113P300001 studijní plán základní se specializačním certifikátem – hudební výchova 16.11.2028 KPPP/ doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
M0113P300001 studijní plán základní se specializačním certifikátem – výtvarná výchova 16.11.2028 KPPP/ doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
M0113P300001 studijní plán základní se specializačním certifikátem – STEM 16.11.2028 KPPP/ doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
       
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol    
N0114A300102 se specializací – anglický jazyk 16.11.2028 KAJ/ doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – český jazyk a literatura 16.11.2028 KBH/ prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
N0114A300102 se specializací – český jazyk jako druhý jazyk 16.11.2028 KBH/ prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
  se specializací – dějepis 16.11.2028 FF JU
N0114A300102 se specializací – fyzika 16.11.2028 KFY/ doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – hudební výchova 16.11.2028 KHV/ Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.
  se specializací – chemie 16.11.2028 ZF JU
N0114A300102 se specializací – infromatika 16.11.2028 KIN/ doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – matematika 16.11.2028 KMA/ doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – německý jazyk 16.11.2028 KNJ/ doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – přírodopis 16.11.2028 KBI/ PhDr. Jan Petr, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – ruský jazyk a literatura 16.11.2028 KBH/ doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová Zdeňka, Ph.D.
N0114A300103 se specializací – techická výchova a praktické činnosti 16.11.2028 KFY/ doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – tělesná výchova 16.11.2028 KTS/ doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc
N0114A300102 se specializací – výchova k občanství 16.11.2028 KSV/ Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
N0114A300102 se specializací – výtvarná výchova 16.11.2028 KVV/ doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.
N0114A300102 se specializací – zeměpis 16.11.2028 KGE/ doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
       
  Učitelství pro střední školy a základní umělecké školy    
N0114A300081 Učitelství pro střední školy se specializací hudební výchova (specializace PF JU) 16.11.2028 KHV/ Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.
N0114A300081 Učitelství pro střední školy se specializací tělesná výchova (specializace PF JU) 16.11.2028 KTS/ doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc
N0114A300081 Učitelství pro střední školy se specializací základy společenských věd (specializace PF JU) 16.11.2028 KSV/ Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
N0114A300118 Učitelství hry na nástroj pro střední školy a ZUŠ 16.11.2028 KHV/ Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.
N0114A300119 Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ 16.11.2028 KVV/ doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.