Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Ateliér arteterapie

Ojedinělým pracovištěm i v rámci středoevropského regionu je Ateliér arteterapie, který je díky své výlučností a nyní již i tradici vysoce uznávaným pracovištěm. Ateliér poskytuje jako jediný v České republice vysokoškolské studium (bakalářské, neučitelské - distanční) intervenční arteterapie, probíhající formou studijně výcvikové komunity o sobotách a nedělích. Jeho výukový a výcvikový program je rozvržen na 3 roky.

Studium poskytuje další specializaci pracovníkům v různých oborech práce s lidmi, zejména pedagogům, psychologům, lékařům a dalším. Specializace umožňuje absolventům v rámci jejich profesních úkolů uplatňovat edukační, poradenskou, diagnostickou a terapeutickou činnost, která je založena na systematické práci s výtvarnými projevy osob, s nimiž pracují.

Absolventi ateliéru získávají schopnost vést výtvarnou činnost skupiny či jednotlivce a využívat výtvarných projevů v rámci pracovní náplně své základní kvalifikace. Jejich další cílovou dovedností je analýza výtvarného projevu skupiny či jednotlivce a využití artefaktu jako svébytného způsobu komunikace. Výuka v ateliéru arteterapie vychází z předpokladu, že změnu výtvarného výrazu následují změny i v ostatních oblastech projevů člověka.

Arteterapie je hraniční disciplinou. K jejímu výkonu nejsou potřebné jen vědomosti z oblasti psychologie, psychoterapie a z oblasti věd o umění, nýbrž i praktické dovednosti jako posouzení výsledku vlastní výtvarné zkušenosti, posunu ve výtvarném vyjadřování a reflexe skutečností vzešlých z interpretace jeho artefaktů ve skupině. Proto byl v rámci finanční podpory Evropského sociálního fondu realizován projekt zaměřený na přípravu letních výcvikových kurzů, jejichž náplní bylo především upevnění a rozšíření praktických znalostí a dovedností studentů arteterapie. Dosud se kurzů, jež probíhaly v průběhu letních prázdnin, zúčastnilo zhruba 150 studentů a na jejich výuce se podílelo 20 erudovaných odborníků s velkou osobní zkušeností v oblasti psychologie, arteterapie a psychoterapie z ČR i ze zahraničí. Ateliér arteterapie též každoročně pořádá Arteterapeutickou konferenci. Někteří vyučující Ateliéru jsou členy Výboru České arteterapeutické asociace a podílejí se též na současných snahách zakotvit profesi arteterapeuta v systému zdravotnických profesí.

 

webové stránky ateliéru