Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Katedra hudební výchovy

Umělecká výchova byla vždy důležitým článkem vysokoškolského učitelského studia na jihu Čech. Studenti i učitelé katedry hudební výchovy vyvíjejí činnost jak v oblasti hudebně teoretické, tak umělecké.

V teoretické oblasti se soustřeďují zejména na zpracování regionálních i celostátních historických témat, biografií pozdně barokních, klasických, ale i soudobých autorů včetně životopisných údajů, popisu pramenů, edicí skladeb, jejich analýz, studií i dobových komparací. Některé ze zpracovaných prací slouží jako základ hudebně vědeckých projektů dále zpracovávaných učiteli katedry formou grantových aktivit.

Nejlepší studenti katedry, především oboru Učitelství pro základní umělecké školy, se prezentují nejen na koncertech v jihočeském regionu, ale i v celostátním měřítku. Pravidelně každoročně se zúčastňují celostátních interpretačních soutěží pořádaných některou z partnerských pedagogických fakult ve vypsaných nástrojových oborech a dosahují ocenění na předních místech. Ti nejlepší si pak rozšiřují svůj umělecký rozhled na vysokých uměleckých školách (AMU).

Koncertní život jižních Čech obohacuje pravidelně i smíšený sbor katedry vedený Martinem Horynou obnovenými premiérami děl autorů české hudební renesance a Jihočeský vysokoškolský sbor, který pod vedením Jiřího Fuchse svými vystoupeními na festivalech a soutěžích získává přední ocenění a šíří tak dobré jméno Jihočeské univerzity doma i v zahraničí.

 

webové stránky katedry