Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Katedra informatiky

Primárním úkolem katedry informatiky je příprava budoucích učitelů informatiky pro základní školu včetně učitelů 1. stupně ZŠ, kteří budou informatiku vyučovat. Učitele informatiky pro 2. stupeň ZŠ připravujeme jak v tradičním dvouoborovém studiu (v kombinaci s výukou jiného předmětu), tak v jednooborovém studiu učitelství informatiky v kombinaci s přípravou na pozici „školního IT asistenta“.

Kromě přípravy budoucích učitelů informatiky a IT odborníků v bakalářských studiích se pracovníci katedry informatiky odborně zabývají didaktikou informatiky a využitím digitálních technologií ve vzdělávání. Jedná se zejména o:

  • zkoumání moderních metod výuky robotiky a programování
  • autorství školních učebnic a metodik informatiky pro základní a střední školy
  • organizování celostátní soutěže záků ZŠ a SŠ v informatice Bobřík informatiky
  • vývoj výzkumných modulů pro zkoumání rozvoje informatického myšlení žáků a způsobu, jak se začátečníci učí programovat
  • popularizace informatiky na školách
  • vedení webů na podporu inovace výuky imysleni.cz, ibobr.cz

Ve spolupráci s dalšími pracovišti univerzity pracujeme na tom, aby dobíhající doktorské studium v oboru ICT ve vzdělávání, které je akreditováno od r. 2008 do r. 2024, bylo nahrazeno doktorskými studii oborových didaktik STEM předmětů, v nichž má informatika nezpochybnitelné místo.

Na katedře běží kurzy celoživotního vzdělávání pro učitele informatiky nebo učitele 1. stupně ZŠ jednak k získání další odbornosti k výuce informatiky, jednak krátkodobá „šablonová“ a online školení připravující učitele na výuku podle nových RVP z informatiky.

 

webové stránky katedry