Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Katedra pedagogiky a psychologie

Katedra pedagogiky a psychologie je v současnosti největší katedru Pedagogické fakulty. Když v r. 1998 vznikla sloučením kateder pedagogiky a psychologie, zajišťovala výuku pedagogických a psychologických předmětů pro studium učitelství. V současnosti je oproti tehdejší době personálně asi třikrát silnější a je také katedrou "oborovou", protože má akreditováno 7 vlastních programů: Učitelství pro mateřské školy, Speciální pedagogiku pro mateřské školy, Sociální pedagogiku, Učitelství odborných předmětů, Psychologii, Učitelství psychologie pro SŠ a doktorský program Pedagogická psychologie. V r. 2016 se podařilo akreditovat i habilitační práva v oboru Pedagogická psychologie.

Katedra má čtyři oddělení, která fungují z hlediska organizace své činnosti autonomně, ale velmi těsně spolupracují. Stále se cítíme být společným týmem. Studenti "našich" oborů jsou s kvalitou studia velmi spokojeni a naši absolventi se ke své katedře hrdě hlásí a patří k velmi aktivním (např. naše pobočka České asociace studentů psychologie byla po dvou letech existence hodnocena vedením ČASP jako nejaktivnější).

Na katedře pedagogiky a psychologie se také odehrává špičková vědecká práce - dva granty 7. rámcového programu přivedla na fakultu právě naše katedra a skvěle je rozvinula ve spolupráci s katedrou biologie. Silní jsou i studenti doktorského studia - v posledních letech bylo obhájeno několik špičkových prací s ohlasem v národním měřítku. V letech 2015 a 2016 jsme pořádali národní konference (Pedagogická společnost, Česká asociace pedagogického výzkumu), v letech 2016 a 2017 spolupořádali evropskou doktorandskou letní školu Evropské asociace pro výzkum v přírodovědném vzdělávání ESERA. V současné době katedra řeší další výzkumné a tvůrčí projekty v rámci GA ČR GA JU, OP VVV. Práce na projektech OP VVV pomohla katedře vytvořit aktivní komunitu učitelů, kteří se členy katedry ochotně spolupracují.

V roce 2014 byla zřízena mezi prvními neuropsychologickopedagogická laboratoř, která je provozována přímo na půdě katedry a nabízí akademickým pracovníkům a studentům otevřený přístup ke špičkovému vybavení v oblasti měření biologických signálů (PC analýza měřených dat, přístroje pro měření EEG, očních pohybů). Laboratoř slouží studentům k výukovým účelům i při realizaci jejich závěrečných prací. Jedná se o projekt, který se snaží o interdisciplinární přístup při výuce psychologie a nabízí spolupráci odborníkům z příbuzných oborů.

Dalším specializovaným pracovištěm katedra pedagogiky a psychologie je vysokoškolská psychologická poradna JU, která nabízí pomoc a podporu v oblastech osobního růstu, mezilidských vztahů, výchovy dětí, psychických obtíží, studijních problémů, atd. Jejími klienty jsou studenti i zaměstnanci celé univerzity.

 

webové stránky katedry