Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Katedra slovanských jazyků a literatur

Oddělení českého jazyka a literatury připravuje budoucí učitele - češtináře pro 2. stupeň ZŠ v kombinaci s dalším předmětem a podílí se i na přípravě studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Její edukační a badatelský profil je značně široký a různorodý. Zahrnuje standardní filologické disciplíny a jejich didaktiky, prvopočáteční čtení a psaní, dětskou literaturu a čtenářství, regionální dialektologii, teorii a praxi jazykové a kulturní komunikace i literární komparatistiku a slavistiku. Její vědeckovýzkumné aktivity se promítly především do řešení grantových projektů, realizovaných v letech 2006 - 2008 s podporou MŠMT ČR a Evropského sociálního fondu. Jsou zaměřeny na rozvíjení dovedností pedagogů a žáků osvojovat si moderní informační a komunikační technologie a na inovaci školního vzdělávacího programu a jeho klíčových kompetencí ve výuce českého jazyka a literatury na základních i středních školách. Ve spolupráci členů katedry a učitelů víceletého Gymnázia ve Vodňanech se efektivně propojuje teorie a školská praxe. V publikačních výstupech obou projektů - ve čtyřech vydaných sbornících (2006 - 2008) - jsou prezentovány také výsledky studentské vědecké činnosti a četné příspěvky spolupracujících autorů z domácích a zahraničních univerzit.

webové stránky oddělení

 

Oddělení ruského jazyka a literatury zajišťuje jednooborové bakalářské studium Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk (RJEMO), které umožní studentům získat během tříletého denního studia především kvalitní odborné jazykové kompetence v oblasti aplikované jazykovědy (ruský jazyk jako hlavní jazyk, angličtina jako druhý jazyk a podle výběru studenta třetí světový jazyk) a základní odborné znalosti práva a sociální geografie na takové úrovni, aby byli schopni na solidní úrovni komunikovat ve třech cizích jazycích v oblasti evropského a mezinárodního obchodu. Oddělení se ve spolupráci s ostatními jazykovými katedrami Pedagogické fakulty JU a Filozofické fakulty JU výraznou měrou podílí na vydávání odborného časopisu pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku Lingua viva, který úspěšně vychází již od roku 2005. Oddělení spolupracuje se základními a středními školami jihočeského regionu. Každoročně pořádá nyní již tradiční konverzační soutěž v ruském jazyce pro žáky a studenty.

webové stránky oddělení